Medisch bekeken

Onder de kop Medisch bekeken zullen in de loop der tijd steeds meer items worden toegevoegd.

Als u denkt dat er een item ontbreekt laat het ons dan even weten dan zal het zo snel als mogelijk geplaatst worden.

Als u op de onderstaande links klikt dan opent u het desbetreffende document in PDF en kunt u het bestand eventueel oplaan en rustig nalezen wanneer u dat wenst


Als je de documenten niet kunt openen dan heb je geen Acrobat op je PC staan, haal het hier even op "de Reader is gratis"
Vergeet niet de optionele aanbiedingen UIT te vinken.